Libartes

Ima li polifonije u černobiljskom horu? (Černobiljska molitva, Svetlana Aleksijevič)

...