Žene i proza – Virdžinijina sopstvena soba

Piše: Sandra Bakić Zašto muškarci piju vino, a žene vodu? Zašto je jedan pol tako uspešan, a drugi tako siromašan?1   Koncept ženske časti je u viktorijanskom dobu2 bio sastavljen od složene skupine praksi i prikaza koji su određivali odgovarajuće i prihvatljive moduse ponašanja, kao i ženin govor i njenu … Continue reading Žene i proza – Virdžinijina sopstvena soba