Anastasija Bogdanović, slikarstvo

Anastasija Bogdanović: Rođena je 28. aprila, 1988. godine u Kragujevcu. Završila je srednju Umetničku školu u Užicu, 2007. godine, smer – konzervacija i restauracija umetničkih dobara. Iste godine upisala je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek – slikarstvo, u klasi profesora Jovana Rakidžića. Diplomirala je u junu 2011. godine. Kolektivne izložbe: … Continue reading Anastasija Bogdanović, slikarstvo