Japan posle sunca

PiÅ¡e: Dragana Paunović Kultura modernog Japana je fuzija viÅ¡evekovne konzervativne tradicije i zapadnjačkog uticaja koji je preplavio zemlju po zavrÅ¡etku II svetskog rata. Posle izolacije koja je trajala preko dvesta godina, Sjedinjene Američke Države su, potpisavÅ¡i mirovni sporazum nakon II svetskog rata, izvrÅ¡ile ekonomski, politički i kulturni uticaj na Japan, nakon … Continue reading Japan posle sunca