Jelena Mandić, fotografija

Jelena Mandić: rođena je 1986. Diplomirala anglistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (književno usmerenje). Zavrsila je master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju i kratku prozu. Model na fotografijama je Isaija Molokov (žena koja kroz prerušavanja postaje EveryMan). Ovaj članak je objavljen u decembru 2011, u okviru temata Anatomija … Continue reading Jelena Mandić, fotografija