Olivera Dunjić – 1002. dan

Hrčkima  Bio jednom jedan kralj pa imao četiri sina. Prvi je vrhunski sportista, drugi vrstan privrednik, a treći je bio najmlađi. Četvrti je bio vanbračno dete i zato nije ušao u bajku. Kad je došlo vreme da se kraljevstvo podeli, a govora više nije bilo da se starija braća kazne zbog toga što nisu najmlađi sin, kralj odluči da im sve podeli na ravne časti. Tradicija mu je, doduše, nalagala da makar dvor i ono malo jada oko dvora … Continue reading Olivera Dunjić – 1002. dan