Jelica Kiso – Vitomirova praznina

Prostor kuće. Hronotop sreće. Balkon. Prozor. Jesen. Radio. Radio Beograd 3 – …’50-te godine su donele mitomahiju… (šuštanje)… a to je značilo razbijanje ustaljenih obrazaca mišljenja… mitovi su se nacionalizovali, ušli u svest naroda kao predrasuda i kao tabu. Razbijanje tabua je… (šuštanje)…’50-tih postala preka potreba kako bi se izbeglo … Continue reading Jelica Kiso – Vitomirova praznina