Ljiljana Tadić, poezija

Pjesma Stećaka Mene je suncu objelodanila Grnčarica ogrubjelog dlana I kam moj Bilig U travi procvan još uzdignutu šaku Kao tinejdžerka inat pokazuje Ne jednom Dizdarev članak me zagolica Mišljah da sam tamo gdje ćemo svi jednom biti I usud me skotrlja u dvorišta škola U kojem prepolovljena Zjapi glagoljaška … Continue reading Ljiljana Tadić, poezija