Signalizam i Marina Abramović

Piše: Miroljub Todorović Svoj rad u novoj umetničkoj praksi naša istaknuta umetnica Marina Abramović započela je u signalizmu. Kao što sam to više puta isticao, ona u ovom neoavangardnom stvaralačkom pokretu učestvuje gotovo od samog početka: član je redakcije Internacionalne revije  Signal, zastupljena je u antologijama i izlaže na izložbama … Continue reading Signalizam i Marina Abramović