Tihana Hamović – Kao da postoji naslada duža od trenutne

Uvek počnem igrom. Ne mislim pri tom na igru kao nekakvu neozbiljnost, već mislim na polje svakojakih sloboda. Jer moguće je živeti. Lažem mnogo, to je potrebno, no razlog nije nužan. Nekad se silno upletem, ali ne stajem nikad. Povratak je dosadan. A uvek je moguće ići dalje. Održavanje tolike … Continue reading Tihana Hamović – Kao da postoji naslada duža od trenutne