Ana Arp

Ana Arp

Ana Arp, pisac i putnik. Osnivač, autor i urednik internet časopisa A . A . A

Ana Arp je rođena u Beogradu 6. decembra 1985. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu 2011. godine. Master studije završava 2016. Iste godine upisuje doktorske studije. Tokom godina studiranja napisala je više eseja i radova posvećenih različitim aspektima umetničkog stvaralaštva.

Maja 2016. godine objavila je knjigu Tri mita o putovanju iza Sunca. 

Ana Arp kroz formu eseja, uz pomoć reči i slika, odražava svoje fascinacije, težnju ka uporednom pristupu pojavama, radoznalost, kao i odanost drevnom delfijskom načelu: Spoznaj samog sebe. Pitija odgovara u nagoveštajima. Umetnost, njeno proučavanje i stvaranje, upravo je to. Nagoveštaj i mogućnost boljeg postojanja.

Napisala je  više desetina eseja koje je objavila na svom blogu A.A.A.


Pročitajte sve tekstove ove autorke:
 Motiv ljubavi u Šekspirovim dramama (Libartes amatoria, mart 2013.)
Edvard Munk i poezija nemačkog ekspresionizma (Libartes amatoria, mart 2013.)