Esejistika

Reč i misao:

Rimski okviri:

Boris Petrović, Rimski okvir mediteranskog sinkretizma

Jelena Pilipović, Vergilijev dar

MiloÅ” Cvetković, Renesansa Ovidijevih Metamorfoza

Izbor iz rimske lirike


Ana Vasić: Večiti Rim u Šekspirovom Juliju Cezaru


Reči o rečima:

Klaudio Magris, VeÅ”tina prevođenja, (neophodni) posrednik među kulturama (prevela NataÅ”a Gavrilović)

Miroljub Todorović, Srpska i italijanska neoavangarda

Anastasija Kovačević, Postmodernističke tendencije i mogući svetovi Umberta Eka u romanu Ime ruže

Žarko Milenković, Rim, svedok nedovrÅ”ene ljubaviĀ 

Nikolina Todorović, Interpretacija kao fenomen između ograničenog i beskrajnog

Donatela di Čezare, Tortura (Dereta 2020)

Muhamed Dželilović, Danteov Raj

Elio Vitorini, Otvoreni dnevnikĀ 

Silvio D’Amico, Utjecaj Komedije Dell’arte na modernog glumca i na modernu dramu

Silvio D’Amico, Machiavellieva Mandragora


Autorka ilustracije: Jovana Lutovac

Film i misao:

Amina Bulić, Čudo italijnskog neorealizma: Od stvarnosti ka mitu i bajci (i vice versa)

Ivana Golijanin, U traganju za izgubljenom ljepotom: sintetična poetika Vječnog grada i iskupljenje umirućeg individuuma

Hrvoje Galić, Iz vremena koje prethodi: Gepard Luchina Viscontija

Dragan Uzelac, Filmografija Mikelanđela Antonionija

Pjer Paolo Pazolini: Rasprava o kadru-sekvenci ili film kao semiologija stvarnosti


Muzika i misao:

Irena Karamehmedović, Oratorio volgare i oratorio latino


Mesta i ljudi:

Nikolina Todorović, Capucci de Capucci, parfem koji je u opkoljeni grad doneo otpor i slobodu

Nina Živančević, Venecija: susret: fatalan, pogreÅ”an i neodoljivo spontan

Željana Vukanac, Ljubav u Italiji

Božidar StaniÅ”ić, Beskrajni plavi krugĀ 


Strip:

Ivana Slavković, Venecijanska bajka Korta Maltezea,

Dinko Kreho, Jezici Dylana Doga

Intervju

Vizuelne umetnosti

Broj uredile i osmislileĀ Aleksandra Jovičić Đinović, Milena Ilić Mladenović, Nikolina Todorović iĀ Marijana Nikolajević. Zahvaljujemo se stalnim saradnicima (kao i onima koji će to tek postati), autorima, stručnim saradnicima i prevodiocima (Ā Amina Bulić, Matej Vrebac, Tara Lekić, Božidar StaniÅ”ić,Ā Sara Kopeczky Bajić, Bojana Simić) i svima koji nas podržavaju čitanjem, deljenjem i bodrenjem. Posebna zahvalnost i autorki naslovnice, Tajtani Å uÅ”kić Ninković. Dizajn: Milena Ilić Mladenović

Libartes je nezavisni projekat, neprofitni, Å”to znači da se finansira samo zahvaljujući slobodnim donacijama. Redakcija, kao i saradnici, prevodioci, učestvuju volonterski na projektu, ali kako bi se održao kvalitet, kompetentnost i neophodno održavanje čitavog posla, potrebno je vreme , kao i određeni finansijski izvori. VaÅ”im doprinosom bismo mogli da budemo joÅ” zanimljiviji i kvalitetniji!Ā Donirajte već danas!