Antej Jelenić

Antej Jelenić (1983), završio gimnaziju i diplomirao na fakultetu elektrotehnike u Splitu. Piše poeziju i kratke priče, a ponekad i društveno-političke eseje. Organizira i sudjeluje na manifestaciji konceptualne umjetnosti Adria Art Annale u sklopu istoimene udruge. Zanimljiva je i “Mreža solidarnosti” – umjetničko-politički projekt s radnicima nekoliko tvornica pred bankrotom na širem području Splita (2012.-2014.) koji je predstavljen na bienalu mladih u Anconi (youtube). Početkom 2020. izlazi mu i prva zbirka poezije “Stalak za svijet”