Image default
Slikarstvo

Danijela Gruban, Grafika

Entropija kao simbioza  savremenog

načina života

Priča ovih radova se zasniva na odnosu prirodnog i veštačkog, kontinuiranog istraživanja u različitim materijalima. Pojam entropije može pomoći da se teorijski jasnije i praktično zahvati celokupnost čoveka kao socijalne, biološke, psihološke pojave, njegovog odnosa prema prirodi, okruženju i njegove moralne svesti. U svom radu prikazujem neprekidnu borbu između savremenog, urbanog društva  i prirode.

Likovni izraz baziram na jednoj vrsti apstrakcije, bliskoj poetici enformela, koja je vezana za stvaranje slojevitih struktura materije kroz upotrebu kombinacije slikarskog materijala. Drvo i lan su prirodni materijali i na njih vršim aplikaciju sa materijalima koji su artificijalni (aluminijum) i korozivni (glet masa/ gips). Na taj način postižem prikaz eksplicitne umetnicke scene stupanja prirode u simbiozu,  kao vid primorane adaptacije.

Kompozicione i ritmičke funkcije unutar dela ostvarujem pomoću kontrasta nivoa. Težim da suprostavljam različite taktilne vrednosti u cilju pružanja nove fakture koja je snažna i senzibilna.


Danijela Gruban (Prijedor, 1998) je student 3. godine osnovnih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Departmanu likovnih umetnosti, studijska grupa – Grafika u klasi prof. Zorana Todovića. Aktivno učestvuje na izložbama, projektima i likovnim kolonijama. Svoje stvaralaštvo usmerava ka izučavanju prirode, kao i načina na koji čovjek mijenja prirodu. Svoj rad ispoljava pomoću slika, grafika i crteža.


Ovaj članak je objavljen u junu 2020, u okviru temata Borbeni Libartes.


Pogledajte ostale tekstove objavljene u rubrici Slikarstvo.

Povezani članci

Jelena Jelača, slikarstvo

Ina Mirzak, Slikarstvo

Anastasija Bogdanović, slikarstvo

Ostavite komentar