Poziv prevodiocima

Libartes

[Poziv volonterima prevodiocima sa srpskog na engleski jezik]

Elektronski časopis Libartes delo je kulturnih entuzijasta, umetnika i teoretičara umetnosti i književnosti. Izlazi tromesečno i bavi se različitim granama umetnosti – književnošću, muzikom, filmom, likovnim umetnostima, dizajnom i arhitekturom.

Libartes je trenutno dostupan jedino na srpskom jeziku. Ovaj oglas otvaramo kao poziv na saradnju, kako bi časopis postao dostupan i na engleskom jeziku, s ciljem da se proširi čitalačka publika i promovišu domaći autori i prevodioci.

Pridružite se redakciji Libartesa, grupi volontera i ljubitelja umetnosti, kao povremeni ili stalni saradnici.

Pošaljite mejl sa primerom vašeg prevoda na: redakcija@libartes.rs

Radujemo se novoj saradnji,
Redakcija Libartesa