Aleksandar Repedžić

Libartes

Aleksandar Repedžić (1984) Etnolog – antropolog. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao vršilac dužnosti direktora Muzeja u Majdanpeku ostvario više saradnja kako sa domaćim tako i inostranim naučnim institucijama i muzejima. Stalni saradnik Balkanološkog instituta na Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 2004 godine. Član nacinalnog koordinacionog komiteta Srbije za organizaciju Međunarodnog dana svetlosti. Autor više samostalnih izložbi i predavanja o narodnoj tradiciji istočne Srbije, izložba „Neka ga pronađu po svetlosti sveće“ bila je predstavljena na osamdeset trećem Vukovom saboru u Tršiću. Koautor publikacije „Mitovi, legende i narodni običaji Đerdapa“ (idavač: Muzej u Majdanpeku), autor publikacije „Muma Paduri“ (izdavač: Centar za kulturu Veljko Dugošević u Kučevu), autor putopisnog rada „Mafahabl – selo sreće“ (Folkloristika), saradnik na više dokumentarnih filmova.