Image default
Crtež

Velid Beganovic Borjen, Tiho pod obrazima: Razglednice iz Moravske
Velid Beganović Borjen autor je zbirke pjesama Priručnik za levitiranje (Slovo Gorčina, Stolac, 2013.) nagrađene Nagradom Mak Dizdar 2012 g. Pjesme, eseji, kratke priče, te prevode sa engleskog objavljivao je u časopisima Symposion, Gračanički glasnik, Strane, P.U.L.S.E., NE-MA, Novi plamen i drugdje. Literaturu pisanu izvorno na engleskom te likovne radove objavljivao je u časopisima FOLIO, High Shelf, Rattle, The Maine Review, AZURE, EcoTheo Review, IceFloe Press, The Esthetic Apostle i slično. Poezija mu je uvrštavana u više antologija, najskorije u dvojezičnoj Antologiji mladih bosanskih pjesnika (Vakxikon, Atina). Gostujući je urednik dva američka časopisa za poeziju, Palette Frontier. Živi u Češkoj. Možete ga pronaći na Twitteru (@Borjen), ili Instagramu (samoniklo).

Related posts

Miloš Ilić, Magical Journey

Libartes

Marija Obradović, Crteži

Libartes

Saša Džino, crtež

Libartes