Jelena Ćirić

Libartes
Jelena Ćirić, rođena 1986. u Pirotu. Diplomirala književnost i srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu. Uža polja interesovanja: američka poezija XX veka, opera, feminizam.
Kad stigne, autorka je bloga https://operasighs.wordpress.com