Vanja Miljković

Libartes
Rođen 1988. Student doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavi se sintaksičkom i leksičkom semantikom, analizom diskursa i naratologijom. Objavio je dve zbirke pesama: Putovanje kroz Samsaru (2006, nagrada Spasoje-Pajo Blagojević) i Sijamski blizanac i šesnaesta noć (2007, nagrada Blažo Šćepanović). Saradnik je programa lingvistike u Istraživačkoj stanici Petnica. Katedra za srpski jezik dodelila mu je nagradu ,,Dr Petar Đukanović” za najbolji seminarski rad iz dijalektologije u 2010. godini.
Pročitajte sve tekstove ovog autora:
Pojam side u Božićnoj poslanici SPC (februar 2011)
Dve poetike smrti (Anatomija antinomija, decembar 2011)
Prostori fikcije: „Dаn šesti“ Rаstkа Petrovićа i hronotop аpokаlipse (Apokalipsa (malo)sutra, decembar 2012)
U narcisovoj zamci – jedno moguće čitanje Kafkinog „Preobražaja“ (Libartes amatorija, mart 2013)