Vesna Trijić

Libartes

Vesna Trijić: (Kraljevo, 1975) je osnovnu školu i Gimnaziju završila u Kraljevu. Diplomirala srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prve književne kritike je objavila 1999. godine u „Književnim novinama“ (potonjem „Književnom listu“), sarađivala je sa „Gradinom“,„Beogradskim čitalištem“, „Poveljom“, „Književnim magazinom“ i podgoričkim dnevnikom „Dan“. Novinsku kritiku za Blic piše svakog utorka od 2001. godine.


Pročitajte sve tekstove ove autorke:

Vesna Trijić – Pol ne bi trebalo da bude ni prepreka ni prednost (Ecce femme, mart 2012)

Šta je smešno? (Smešni Libartes, oktobar 2014)