Image default
Poezija

Milica Špadijer, Autobiografija

Autobiografija

Ja sam strašna žena
Večno uplašena

Svega mi je malo
A previše stalo

Žena malo lenja
Željna vaskrsenja

Žena koju prsti
Peku kad se krsti


Čudo

Muž i žena sede
Pogledaj
Pao je sneg u Aleksandriji
Kaže i zagrli je


Šta jede krtica u šumi

Nepodnošljiv je dan
Opet nemam oči
Ruke su mi samo debeli prsti s kandžama
Šta jede krticu u šumi
Ako te zanima
Zamisli da si ona
Ružna i slepa
Krticu u šumi jedu kritika
I autorefleksija
Nesigurnost
I vera u stvarnost
Budi moja krtica u šumi
Lakše je kad smo dve
A i teže nas je pojesti


Vatra

Vatra je spalila moje selo
Gledao sam kako gore slamnati krovovi naših kuća
I nebo kako sija
Crno sivo narandžasto
Tada sam se zaljubio
Vatra je ubila sve u selu
I moju majku
Mog oca
Moju sestru
I brata
Mrzeo sam je zbog toga
Posle požara morao sam da lutam
Po zemlji tražeći posao i skrovište
Došao sam u zemlju blagorodnu plavu braon i zelenu
Zemlja i voda su me zagrlile i nahranile
Ipak ja sam razmišljao o vatri
Kada bi uveče zahladnelo
Voda i zemlja delovale su mi beskorisno
Jednom sam doneo sveću u štalu u kojoj sam spavao
Zapalila je slamu
Penjala se brzo po gredama
Uzimajući sve što želi
Crvena žuta bela
Lepa i besna
U požaru su izgorele krava
Kokoška i pas koje sam voleo
Isteran sa te farme morao sam dalje
Ponovo tražiti ono što mi je vatra uzela
I mrzeo sam je
U mom životu bilo je još susreta s njom
Nekada bi mi godinama bilo dovoljno
Samo da zapalim šibicu i gledam je dok ne dogori
Ubedio sam sebe da je i to vatra
Sedeo bih pored kamina u gostionicama
Gledao je
A onda iz čista mira gurnuo ruku u plamen
Izvadio cepanicu
I zapalio kafanu
Tada nije povređen niko osim mene
A ja sam proteran iz grada
Posle sam se oženio i dobio dete
Ali kada je beba prvi put dobila groznicu
Osetio sam takvo uzbuđenje da sam
Želeo da me proguta zemlja ili uzme reka
Ali bilo je kasno
Od groznice su ubrzo umrli oboje
Otišao sam na jug da nađem svoju poslednju vatru
Nisam stigao daleko
Presreli su me drumski razbojnici
I ispalili nekoliko toplih metaka u mene
Umro sam
Znajući da je za mene raj
Mesto na kom je vatra dobra


Šta se dobija gubitkom

Novi prijatelj u cvećari
Razgovori o održavanju
Mermernih ploča i vaza
Vrstama cveća
I uticaju mraza

Zamišljanja života
Rodbinskih odnosa
Zanimanja i opredeljenja
Iz dve reči, crte i
Brojeva osam

Večita ulaznica
Za galeriju spomenika
Na otvorenom
To se dobija
Gubitkom


Kviz

Na sahrani bliske osobe osećate se najbolje kad

a) vi ne plačete, drugi plaču
b) samo vi plačete
v) još neko plače koliko i vi

Dok primate saučešće najbolje reagujete na

a) ustaljene fraze poput “Primite moje saučešće”
b) rukovanje, klimanje klavom, ljubljenje, zagrljaj
v) reči podrške koje odskaču od uobičajenog poput “Njoj spokoj, a vama svaki napredak ”

Najteži deo sahrane vam je

a) bacanje pogleda na krst sa imenom i prezimenom bliske osobe ispod kojeg stoje godine rođenja i smrti i deluju prekratke
b) opelo tokom kojeg sveštenik pomene ime bliske osobe nedvosmisleno potvrđujući da je više nema
v) bilo kakav pokret, premeštanje sanduka na mrtvačka kola, trenutak kada se kola pomere, pojava grobara u radničkim odelima spremnih da preuzmu sanduk sa telom bliske osobe i stave ga u rupu iskopanu u zemlji prekidajući dotadašnju uzvišenost obreda i prekrivajući sjajan sanduk blatnjavom zemljom koja ruži sve, i lepe mermerne ploče groblja, i vašu bol i vraća prirodu i neminovnost i život u smrt

Najzačudniji deo sahrane vam je

a) kada se nakon što je sa sandukom zatrpan deo vas prvi put pomerite i progovorite, pozovete prisutne da vam se pridruže u obližnjem restoranu ili pitate one koji su vas dovezli gde su se parkirali
b) kada se u tom restoranu ljudi razgale kao da niste malopre sahranili blisku osobu ali to vam ne smeta, naprotiv
v) kada se i vi prvi put nasmešite i život se nastavi, bliska osoba je mrtva, živela bliska osoba u novom, večnom životu, u kraljevstvu njegovom, u miru i spasu koji nas sve čeka.


Milica Špadijer je rođena 1989. godine, dva dana nakon pada Berlinskog zida, tako i živi. Završila je Filološku gimnaziju, osnovne i master studije na Katedri za klasične nauke na Filozofskom fakultetu.
Autorka je dve zbirke pesama, Šar-planina (nagrada Mladi Dis, uži izbor za nagradu Branko Miljković za 2019. godinu) i Novo Groblje (najuži izbor za nagradu Mika Antić za 2022. godinu).
Sa grčkog jezika prevela je roman Kasandra i vuk Margarite Karapanu, kao i zbirku pesama Afrodita u plavom Petrosa Stefaneasa.
Radi kao novinarka, prevodilac sa grčkog jezika, profesorka grčkog i latinskog i piše za nekoliko internet portala.


Budući da je Libartes neprofitna i volonterska organizacija, ukoliko možete i želite da podržite naš rad i finansijski, novac možete uplatiti kao mesečnu donaciju preko Patreona, ili na račun:

205-0000000270414-57 (dinarski, Komercijalna banka)

205-0070800051760-42 (devizni, Komercijalna banka) SWIFT/BIC: KOBBRSBGXXX

Hvala!

Related posts

Petra Čeč, Optimizam pamćenja

Libartes

Srećko Gujaničić, poezija

Libartes

Ivanka Cvitan, Zagrljene polovice