Bojan Savić Ostojić

Libartes
Bojan Savić Ostojić (1983), autor knjiga poezije (Stereorama, Jeretički dativ) i zbirke autobiografskih eseja (Aleatorij), objavio je i svesku fragmenata (Podli podli psalmi) i roman-rečenicu (Punkt). U pripremi je roman Nema oaze. 
Preveo je dvadeset pet naslova sa francuskog. Vodi blog Za sve pare, „buvljački barometar za biblioždere” (zasvepare.tumblr.com). Živi u Beogradu.