Enesa Mahmić

Libartes

Enesa Mahmić je rođena 1989. Piše eseje, poeziju i putopise. Članica je PEN BH i svetske asocijacije pisaca Poetas del Mundo. Objavljene knjige: Faustova kći (2015), Mape Alme Karlin (2016), Na mjestu koje izaziva uzdah (2016) i Dolores (2017). Njena poezija je prevedena na engleski, francuski, nemački, italijanski, slovenački, turski, albanski, mađarski, hindi i arapski jezik, a objavljena je u desetinama časopisa i antologija širom sveta. Nagrađivana.


Pročitajte sve tekstove koje je objavila:

Postmodernistički koncepti u poeziji Anne Sexton (Anatomija antinomija, decembar 2011)

(Re)prezentacija i konstrukcija ženskog subjekta u filmskoj/muzičkoj industriji (Ecce Femme, mart 2012)

Samostalnim putovanjem protiv strahova (Strašni Libartes, decembar 2018)