Martina Kuzmanović

Libartes

Martina Kuzmanović rođena je u Beogradu, 31.08.1990. godine. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu.

Pesme su joj publikovane u zborniku Rukopisi 43 i 44, književnim časopisima Dometi, Enklava, Gradina, Libartes, Beogradski književni časopis kao i na portalima Čovjek-časopis, Astronaut.ba, Strane.ba, Bludni stih i Vavilonska biblioteka.

U okviru izdavačke kuće Enklava, objavila je zbirke pesama Ovo telo je hotel (Beograd, 2020, urednik Zvonko Karanović) i Van sezone (Beograd, 2022, urednici Marko Đorđević i Zvonko Karanović).

Trenutno živi u Varšavi i redovno se vraća u Beograd.