Nadežda Purić Jovanović

Nadežda Purić Jovanović rođena je 1974. u Beogradu. Završila studije na grupi za Srpsku književnost sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu. Magistrirala sa temom „Slika žene u autobiografskoj prozi XVIII i XIX veka“.

Poeziju, prozu i književnu kritiku objavljivala u časopisima i zbornicima u Srbiji i regionu.

Uredila je više zbirki savremene poezije u okviru edicija Prisustva i Pod presom i priredila Sabrana dela Rastka Petrovića i Radoja Domanovića u biblioteci Opus Izdavačke kuće Presing.

Objavila zbirke pesama Vode, Haljine iz muzeja, Beskrajno učenje o raskomadanosti carstva, i roman Antinoj 24 – vikend roman.

Živi i radi u Beogradu.