Viktor Radonjić

Libartes

Viktor Radonjić je rođen 1973. godine u Beogradu.

Objavio je zbirke pesama: Nadir (2002.), Tmina i srebro (2004.), Ekologija fraze (2005.), Žvakanje amalgama (2011.); dvojezično srpsko-englesko izdanje izabranih pesama Junak bez portfelja / A Hero Without a Portfolio (preveo Novica Petrović; 2018.); drame – Šav, Čopor, Reteriranje kruga, Ambis 01 (2014.); roman Dete istog besa (2016.).

Živi u Beogradu.