Vladimir Vukomanović

Libartes

rođen 1986. godine u Kraljevu. Objavio zbirku pesama Upornost sećanja (IK Ljubostinja, 2005; nagrada Matićev šal) i izbor iz mlade srpske proze Pucanja (Službeni glasnik, 2012). U pripremi mu je druga pesnička knjiga (Kana). Živi i radi u Otrocima i Beogradu.


Pročitajte sve tekstove ovog autora:
Vladimir Vukomanović – Eleške (Ecce Femme, mart 2012)
Vladimir Vukomanović, poezija (Libartes amatoria, mart 2013)