Image default
Poezija

Osip Mandeljštam, Crnozem

O. Mandeljštam

CRNOZEM

Prepev: Vesna Smiljanić Rangelov

Preuvažna, precrna, sva je brižno polje,
Sva u brazdicama, sva vazduh i nadzor,
Sva rasipajući se, sva tvoreći hor –
Grudvice vlažne moje zemlje i volje…

Za rana oranja sinja se talasa,
I goloruki na njojzi počivaće rad –
Tisućubregovje preoranih glasa:
Neopkolno u okolini jest’ nešto tad.

Ali ipak, zemlja je i jama i tuk
Neumoljiva, ma ničice pred nj’ padnuo:
Flautom koja gnjili zastražuje sluh,
Klarinetom jutarnjim ozebljuje uvo…

Al j’ masni sloj raoniku mio,
Al stepa spi sred aprilskog prokrada!
Pa, zdravo, crnozeme: jak, okat bio…
Crnorečivo ćutanje u toku rada.

(April 1935)


Osip Mandeljštajm – čuveni ruski pesnik-akmeista (pisac, esejista, prevodilac, književnik). Rođen u Varšavi 1891. godine, umro 1938. godine u logoru kraj Vladivostoka (ni dan-danas se ne zna gde je tačno preminuo i gde je sahranjen). Iako rođen u Varšavi, Mandeljštam je odrastao u Peterburgu, a zatim studirao na Sorboni u Parizu, gde je upoznao Nikolaja Gumiljova i postao blizak sa njegovim pesničkim krugom (Ana Ahmatova, Aleksandar Blok i dr.). Tokom revolucije seli se u Moskvu, a zatim se često seli po mnogobrojnim gradovima. Oženio se Nadeždom Mandeljštam 1919. godine. I sa suprugom nastavlja skitalački način života. Međutim, posle 1933. godine sve više ima problema sa vlastima, nakon čitanja antistaljinske ode među prijateljima. Odmah je osuđen na prvi logoraški rok. Pomaže mu Nikolaj Buharin, i pesnik biva oslobođen, seli se sa suprugom u Kalinjin, međutim, nedugo posle preseljenja opet biva osuđen za kontrarevolucionarno delovanje i poslat u Sibir, gde i umire 1938. godine. Smatra se jednim od najznačajnijih ruskih pesnika 20. veka. Dela: Камень; Tristia; Вторая книга; О природе слова; Шум времени; Египетская марка; Стихотворения; О поэзии; Четвёртая проза; Московские стихи; Путешествии в Армению; Разговор о Данте; Воронежские тетради. Za života nije ništa više objavio, ali je njegova supruga sačuvala mnogo njegovih dela, što u svom čuvenom koferu, što po sećanju.


Vesna Smiljanić Rangelov  rođena 1977. Detinjstvo provela u Murtenici. Đak-pešak. Magistrirala na Katedri za Slavistiku BU. Svršila Studije kulture i roda na AAOM-u. Piskara, majkuje i palamudri. Posetite njenu Veselu Samostalnu Radionicu.

Related posts

Jelena Pilipović, Jerusalimska gozba

Libartes

Hrvoje Galić, poezija

Nikola Radić, Varijacije na Kalvina