Image default
Poezija

Katarina Sarić, Egzistencijalna

Egzistencijalna

 

Još jedan moj dan je upao u egzistencijalne probleme
/i nije bilo signala/
Mrzjelo me da se prebacim na neki drugi kanal /
da provjerim kablove/kontaktiram operatera/
kontaktiram bilo koga…
Mrzjelo me i da ustanem.

/Gađala sam ga daljinskim/

Prijavile su komšije…
Stigao je novi paket sa brzim protokom informacija
u moj grad.
I dok je moja slika prikačena za banderu:

TRAŽI SE
/ ŽIVA ILI MRTVA/

oticala niz blatnjave potočiće…
Čistači su pojurili da otčepe šahte
/da bi voda slobodno oticala/

/Iščaurila sam se da me ne nađu/

Šutiram neku konzervu
nogu pred nogu…
u ušima mi odzvanja glas mog starog:
–    Mora da ti je baba s Turčinom zgriješila!
/ili su ti zamijenili u porodilištu plahte…

Niko si i ništa!
/na ujčevinu se lijenu uvrgla/

Propuštam misli kroz kolutove dima…
Pušim ko Turčin.
Lijena ko lenjivac.

Savijam se na boku
/pa s boka na bok/
Prebacujem misli s jedne na drugu stranu…

TRAŽIM SE
/MRTVA ILI ŽIVA/

Nalazim se u paketu.
I slijepo sam mače
/koje niko ne želi i neće/
da usvoji
/koje prenose od tetke do strine/
da ne nađe put do kuće
da ne progleda.

Ulica bez broja.
Mašinovođa bez stroja.
Savršeni egzistencijal ništavila
/u savršenom totalitetu praznine/
sam svoja!

Niko sam i ništa.
/jer ne mogu biti bilo ko i bilo šta/
Ne možeš me mijenjati kao kanale na satelitskom prijemniku, stari moj…

Još jedan dan upada u tehnički problem.
/nema signala/

TRAŽI SE DALJINSKI
/ŽIV ILI MRTAV/


Katarina Sarić,  rođena je 1976. godine na Cetinju. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, diplomirala je filosofiju a potom i crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Na Fakultetu za političke nauke u Podgorici, završava postdiplomske studije iz socijalne politike i socijalnog rada.

Objavljivala je u gotovo svim književnim žanrovima, priče su joj zastupljene u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima za književnost i kulturu, među kojima su “Ars” Cetinje, “Diogen” Sarajevo, “Avangrad” Sombor “Akt” Valjevo “Anima-art” Beograd, “Urbana riječ” Zagreb, “Radio- gornji grad” Zagreb, “Europskiglasnik” Zagreb, “Balkanski književni glasnik”, “Književne vertikale” Beograd, “Beogradski krug kredom”, “Bundolo” Novi Sad, “Kult” Novi Sad, “Avlija” Rožaje, “Pljuskovi” Mladenovac, “Slovoslovlje” Beč, “Zeleni konj” Beograd, “Majdan” Kostolac, “Riječ” Brčko itd., a neke od njih su prevedene na engleski i makedonski jezik i objavljene u časopisima ”The Baffler” USA i “Revijata Branuvanja” Struga.

Pjesme su joj prevođene na romski, engleski i ruski jezik. U prevodunaruskijezik, pjesmesujojzastupljene u časopisima “Литературно- художестенныйжурнал- Новаяюность” i “Homo Legens”.

U engleskom prevodu, poezija joj je zastupljena  u ,,World poetry yearbook” – 2014. (english edition) ,,Balkan poetry today” , “The Wagon” magazine Chennai, India, “ Pratik a magazine of contemporary writing” Nepal, “The Future Fire”-  social-political speculative fiction magazine, UK, “Silver Apples Magazine” Irska, “Painted Bride Quarterly” – new woman voices magazine Philadelphia, “Broad Street Magazine” Richmond Virginia, “The Missing Slate Poetry” – international magazine Pakistan, “Gremlin Creative” – multimedia literary journal, “Solstice Literary” – magazine of diverse voices, “Meat for tea”- The Valley Review, “ Baltimore Review”, “Badlands Literary Journal” California, “American Chordata”, “ The Cincinnati Review”, “ The Paddock Review Poetry”, “A Velvet Giant” – online literary journal, “The Antigonish Review” – the oldest creative-writing journal, Kanada i “Cold coffe stand” Irska.

Poetsk iciklus na engleskom jeziku “Simulacrum” objavljuje u izdavačkojkući “Epoque press”, Brighton i Cheltenham UK u seriji “Ezine Edition” 2018., a poetsku zbirku “ It’s only babbling – don’t pay attention”  u izdavaštvu “United P. C. publisher” Great Britain, Amazon i Waterstones, istegodine. Izbor iz erotske poezije objavljuje u specijalnoj izdavačkoj kući za avangardna i ekscentrična djela svjetskih umjetnika“ Black Scat Books”  California.

Na domaćim i međunarodnim portalima za kulturu, umjetnost i društvenapitanja, poput “BukaMagazin”, “See Cult – Abeceda nezavisne kulture”, PCNEN, Portal analitika, P.U.L.S.E. Vox poetika, Versifi community,  itd., zastupljena je naučnim tekstovima filosofske i socijalne tematike, kao i izborom iz poezije.

Učestvovala je na mnogim festivalima među kojima su Trg pjesnika – Grad teatar Budva2013., VIII Internacionalni sajam knjiga – Podgorica 2012. i 2018., XXVIII Barski ljetopis 2014., Novi beogradski krug 2014.,  Horor festival Crna ovca – Beograd 2014., Novi književni karavan – Prijedor 2014., Internacionalni festival poezije – Brčko 2014.,  Hiperion – tribina “Druženje s piscem” FF Nikšić 2015., 62. Međunarodni sajam knjiga Beograd 2017., IV kolonija Čelobrdo “Doživotna sloboda” 2017., IV Međunarodni znanstveno-književnisusreti “Petar Kanavelić i Korčula” 2018., VI Međunarodni susreti “OrfejnaDunavu” Domus “Viminacijum”2018., Gornjogradski književni festival Zagreb, 2018, Ljetnji festival programa “Književnost u četiri godišnja doba”, Zeline i Blažev dola i Hrvatsko društvo pisaca 2018., potom  “Jesen – Poetika prostora” istog festivala u Sarajevu 2018.i “Sarajevska zima” 2019.

Proznim i poetskim tekstovima, zastupljena je u mnogim antologijama i zbornicima, među kojima su:

“Svi smo mi božija deca”- dvojezička međunarodna antologija najlepših pesama, na srpskom i romskom jeziku, IK “RRromprodukcija”, Beograd, 2017. “Slušajte ljudi” međunarodna antologija u izdavaštvu Udruge za kulturu i književnost “Humščak”, potom zbornik radova ,,Pasažiiz Bara 2” (2012 – 2016) u izdavaštvu JP Kulturnogcentra Bar, 2017.

“Doživotna sloboda” ZMUC i  “Abeceda nezavisne kulture”2017. “Talasine smiraja” zbornik radova sa manifestacije “Orfejna Dunavu” i “Majdan” časopisa za književnost i kulturu, Kostolac, 2018.

Izborom iz poezije na engleskom jeziku, uvrštena je u međunarodnu antologiju novih glasova “East  meet West Anthology“, editor Sunita Paul, Kolkata, India, 2018. a zatim i „Spark Creative Anthology“ 2018. u izdavaštvu Empire & Great Jones Little Press and Empire & Great Jones Creative Arts Foundation Loomis, California.

Proznim radovima, zastupljena je u “Antologiji crnogorskog ženskog proznog stvaralaštva” dr SofijeKalezić, izdavača “FCJK”, 2018. kao i kritičkoj monografiji,,Minervinimtragom” u kojoj je zastupljena literarnim profilom istog priređivača a izdavač su ,,Ratkovićeve večeri poezije” Bijelo Polje, 2018.

Literarnim profilom, zastupljena je u zborniku naučnih radova “Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva”, Filološki fakultet, Nikšić, 2017. u radu dr Marije Krivokapić Diamond ,,Ženski kod u književnosti Katarine Sarić”


Ovaj članak je objavljen u okviru temata Buđenje, u martu 2019.

Pročitajte sve tekstove objavljene u rubrici Poezija.

Related posts

Jelena Janković, Budno oko gospođe Modre

Libartes

Lidija Deduš, Upute za preživljavanje

Libartes

Ivana Maksić – Plivanja i jahanja

Libartes