Image default
Pesme na međi

Tijana Rakočević, Crnogorski seizmički leksikon


 CRNOGORSKI SEIZMIČKI LEKSIKON

ekscerpt iz Knjige preživjelih ‒

 

 apostol, m. sljedbenik, muškarac u svetoj odeždi, Božji namjesnik, izabranik; ž. apostolica (apostolka = vrsta sandala); razg. ministar, -ka; koji obnaša apostolstvo / javnu funkciju; v. dogmatik.

bunt, m. (njem.) otpor, protest; softverski agent sa skrivenom IP adresom programiran za pružanje podrške određenoj političkoj opciji; virtuelni policajac; ližisahan.

cerada, ž. (ital.) šatorsko platno; crkv. nepromočivi reklamni pano sa likom velikodostojnika ‒ ajatolaha; freska.

čitanka, ž. (dat. -nci; gen. mn. -ki) knjiga s tekstovima za školsku i propagandnu upotrebu; registar etnički čistih autora; neol. rodoslov.

ćutati, -tim (nesvr.) držati usta zapečaćena; identifikovati se kao pripadnik pretorijanske garde.

Doclea, lat. Duklja, antički rimski grad, glavni grad provincije Prevalis; postojbina Dukljana (pej.) odnosno novocrnogoraca (v. srpstvo).

džigerica, ž. (tur.) jetra; pren. nečovjek.

đubrivo, s. gnojivo, sredstvo za đubrenje; ljevičar, pripadnik ideje ili pokreta zasnovanog na prednosti razuma, titoist(a); koji direktno ili indirektno djeluje protiv utvrđenog poretka, engl. whistleblower.

eko-, prefiksoid koji se odnosi na očuvanje životne sredine (pr. eko-slamčica, eko-bušotina, eko-desničar).

folk, engl. novokomponovana folklorna muzika; stil života u kojem dominiraju sadržaji bez vrijednosti; v. majka.

genocid, -a (grč., lat.) sistemsko uništenje nacionalne, rasne ili vjerske skupine; instrument zavjere protiv fizički, duhovno i moralno superiornog naroda; v. difamacija.

hegemonist(a), m. (mn. -sti), koji sprovodi hegemoniju; koji tuđom imovinom raspolaže kao sopstvenom.

indoktrinacija, ž. nametanje određenog uvjerenja ili ideje; prevođenje Božje volje na zemaljski jezik, v. obuka.

jotovanje, gl. im. od jotovati, s. (lingv.) fonetska promjena do koje dolazi prilikom spajanja nepalatalnih konsonanata sa fonemom j, pri čemu dolazi do tvorbe palatalnih konsonanata; ijekavsko ~ ; jezička pojava koju neki narodi u jugoistočnoj Evropi smatraju smrtnim grijehom.

kler, m. (zb., grč.) sveštenstvo; pren. dokolica, dokonost.

litija, ž. (grč.) procesija vjernika; mit. ritualna šetnja prilikom koje učesnici na društvene procese utiču snagom vjere.

ljubiti, nesvr. spuštati usne na koga/šta; izražavati naročitu privrženost ili poniznost kome/čemu; v. kum.

mauzolej, -eja (grč.) grobnica podignuta u čast vladara; montažni objekat privremenog karaktera.

nekrst, ž. (zb.) nehrišćanin; pripadnik manjinske religijske zajednice; jeretik.

Njegoš, Petar II Petrović ~ m. najznačajniji srpski pjesnik i mislilac; najznačajniji crnogorski pjesnik i mislilac.

oćiriličiti, s. učiniti koga korisnikom ćirilice, transliterirati koje drugo pismo u ćirilicu; učiniti koga zagovornikom upotrebe ćirilice, v. ćiriličar.

petak, -tka (m.), peti dan poslije neđelje; posni dan.

rektorat, -ata, m. zgrada u kojoj rektor obavlja dužnost; v. mitropolija.

srijeda, ž. treći dan u sedmici; posni dan.

šminka, ž. (njem.) sredstvo za privremeno uljepšavanje lica; fig. sredstvo za dekoraciju programsko-ideološkog stajališta u višestranačkom režimu pomoću kojeg izrazita desnica prividno prilagođava svoja načela brojnijoj ciljnoj grupi; voj. diverzija.

śutra, pril. sljedeći dan; pren. vremenska odrednica za budućnost koja se koristi da označi strah i neizvjesnost.

tri, dat. trima, broj za jedan veći od dva; savršen broj, trojstvo.

ustoličiti, -im, svrš. postaviti na prijesto; priznati kome pravo veće u odnosu na pravo drugoga; namiriti koga kakvom titulom.

vjeronauk(a), ž. vjersko obrazovanje; up. filozofija.

zastava, ž. platno koje simbolizuje pripadnost određenoj naciji, organizaciji i sl.; v. toreador.

źenica, ž. središnji dio oka; v. tipfeler.

žena, ž. ljudsko biće sa sposobnošću rađanja; supruga; sestra; kći; v. Adam.


Tijana Rakočević

Tijana Rakočević je rođena 23. 6. 1994. godine u Podgorici. Doktorantkinja je na Filološkom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, i stipendistkinja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za 2016/17. godinu. Bavi se naučnim radom. Objavila je jednu knjigu poezije (Sve blistavi kvanti), a njeni radovi – eseji, prikazi, pjesme i priče ‒ prevedeni na nekoliko svjetskih jezika ili u originalu, mogu se naći u regionalnoj književnoj periodici. Članica je uredništva časopisa za književnost i kulturu Fokalizator iz Crne Gore. Bila je saradnica Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Centra savremene umjetnosti Crne Gore i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, a trenutno je zaposlena u Vladi Crne Gore. Dobitnica je prve nagrade na konkursu za najbolju kratku priču u Crnoj Gori za 2019. godinu, u organizaciji Podgorica art festivala, a autorka je najbolje bihorske priče (2020), najbolje queer priče regiona (2021), Nagrade Ministarstva kulture za najbolju kratku priču prijavljenu za IPA projekat HAMLET (Interreg IPA prekogranični program saradnje Italija ‒ Albanija ‒ Crna Gora, 2020), prve nagrade na konkursu Instituta »Goethe« iz Zagreba za najbolju pjesmu na temu pitke vode (2021), kao i dobitnica treće nagrade na konkursu Američkog ugla za najbolju priču inspirisanu životom i radom američkih književnica (»Granica«, 2021). Članica je Crnogorskog PEN centra.


 Autorka naslovne fotografije: Magdalena Blažević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

Ivana Maksić i Viktor Radonjić – Sporazumno stečeno ropstvo

Libartes

Vesna Smiljanić Rangelov, Šerpa i poklopac

Libartes

Dragana Ivanović – Varijacije jednog sna

Libartes