Image default
Poezija

Ana Seferović, Odsustvo je tok svesti 

Njegovo odsustvo sa večere nije sablasna magla 

Koja okružuje prisutne 

 

Sablasnu maglu 

Videla je jednom davno pre 

Kada joj je ruka mekano prošla 

Kroz ne-uopste čvrstu čašu vode 

Koju joj je u krevet donelo 

Nekakvo prisustvo, 

( To je bio tvoj pradeda- 

majka joj je kasnije objasnila) 

 

Ona je bila žedna devojčica 

(želela je vodu) 

 

On je bio mrtav čovek 

(Sećanje na vodu) 

 

(Doktor se, posle njegove smrti pravdao porodici:  

Lepo sam mu rekao – nemoj da piješ, 

iako ne podnosiš zabrane! ) 

 

Mastiljav mrak sastavljen od svetlucavih čestica 

Prašine 

Bio je gušći od mraka koji se obično vidi noću 

 

šuplja tama upija noć koja je okružuje 

 

I u trenutku kada je njena ruka osetila to hladno ništa 

Umesto čvrstine 

Vlažnog, svežeg stakla 

Vrtložni mrak 

Tamniji od 

Mraka okolo 

Ne sastavni deo 

Noći 

U kojoj je, 

Preleteo je duž zidova 

Imitirajući senke ptica, krila široko raširenih 

Senke koščatog granja, 

Dama u haljinama koje šušte 

I brzih paperjastih zečića 

Koji trče kroz ružičnjake tapeta 

 

I umirio se 

 

U uglu 

Gde se stamen i orman od hrastovine završavao 

 

Snažna želja za vodom bila je uspavana, još snažnijim užasom


Ana Seferović, rođena u Beogradu, pesnikinja. Autorka je cetiri knjige poezije Duboki kontinent (2000), Beskrajna zabava (2004), Zvezda od prah-šećera (2012) i Materina (2018). Koautorka je dve drame, kao i dve knjige poezije na engleskom. Poezija joj je prevedena na više jezika i objavljena u mnogim časopisima i antologijama. Živi i stvara u Londonu, gde je deo nekoliko umetničkih platformi.


Ovaj članak je objavljen u okviru temata Strašni Libartes, u decembru 2018.


Pročitajte sve tekstove koji su objavljeni u rubrici Poezija.


Možda će vas interesovati i:

Danilo Lučić, poezija

Related posts

Patricija Kavali, Uvek otvoreno pozorište

Libartes

Darija Žilić, Pred kišu

Libartes

Petra Pleše, U ime sitosti i usitnjavanja