Ana Seferović

Libartes

Ana Seferović, rođena u Beogradu, pesnikinja. Autorka je cetiri knjige poezije Duboki kontinent (2000), Beskrajna zabava (2004), Zvezda od prah-šećera (2012) i Materina (2018). Koautorka je dve drame, kao i dve knjige poezije na engleskom. Poezija joj je prevedena na više jezika i objavljena u mnogim časopisima i antologijama. Živi i stvara u Londonu, gde je deo nekoliko umetničkih platformi.