Ema Stefanovska

Libartes

Ema Stefanovska je autorka i učesnica mnogih poetskih performansa i poetskih video radova. Objavljivala je poeziju, književne prikaze i naučno-filozofske radove. Svoju poeziju najčešće objavljuje pod virtuelnim imenom Ema Stefanovska, ali i pod raznim drugom pseudonimima. Doktorantkinja je filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

U Libartesu je objavljivala i kao Elektra Poetika.


Pročitajte sve tekstove ove autorke:

Ema Stefanovska – Političke (ne, lične) nesuglasice (februar 2011)

Ema Stefanovska (poezija, april 2011)

Ema Stefanovska – Andrej (Ecce Femme, mart 2012)

Elektra Poetika (Ecce Femme, mart 2012)

ЕВОКАЦИЈА LILIT (Ecce Femme, mart 2012)