Image default
Video rad

Ema Stefanovska – Andrej

 


Ema Stefanovska: je autorka i učesnica mnogih poetskih performansa i poetskih video radova. Objavljivala je poeziju, književne prikaze i naučno-filozofske radove. Svoju poeziju najčešće objavljuje pod virtuelnim imenom Ema Stefanovska, ali i pod raznim drugom pseudonimima. Doktorantkinja je filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Ovaj video-rad je objavljen u martu 2012, u okviru temata Ecce Femme.

Ema Stefanovska je objavila i:
Političke (ne, lične) nesuglasice (februar 2011)
Poezija (april 2011)
Poezija (Ecce Femme, mart 2012)
Evokacija Lilit (Ecce Femme, mart 2012)

 

Related posts

Miloš Ilić, Magical Journey

Libartes

Jelena Perišić, I Once Loved A Lad

Libartes

Jelena Perišić, Malaí na gCuach Ní Chuileannáin Molly Cullinane of the Ringlets

Libartes