Vladan Šipovac

Libartes

Vladan Šipovac, Rođen je 1987. u Banovićima, BiH. Diplomirao je na Katedri za Anglistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Objavljivao poeziju u raznim časopisima, zbornicima i na književnim portalima regiona.

Zbirke poezije: Koža u kojoj ne živim, Bijelo Polje, 2014.

                         Poljubac, ARGH, Beograd, 2021.