Željana Vukanac

Željana Vukanac – rođena je 1990. u Zadru. Živela je u Žegaru, Obrovcu, Obiliću i Beogradu, gde je završila V beogradsku gimnaziju, osnovne i master studije Srpske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnica je konferencija i projekata kao što su „Dani interaktivne edukacije ReKreiranje Tesle – Prakse koje stvaraju genija“, „Ruka i glas“ (radionice i prezentacija zajedničkog rada pesnika i mladih oštećenog sluha), Colaboarthon u okviru projekta Media Pholigon, „Poetry on the road – Refugees and Migrants“. Polaznica je radionica kreativnog pisanja pod mentorstvom pesnikinja Ognjenke Lakićević i Ivane Milankov. Radovi su joj objavljivani na blogovima („Anonimni pesnici“), portalima („Strane“, „Afirmator“, „Astronaut“), zbornicima („Rukopisi 38“, „U lavirintima napuštenih demona“). Dobitnica je prve nagrade književnog konkursa „Mak Dizdar“ za zbirku poezije „Prostori“ u okviru kulturne manifestacije „Slovo Gorčina“ u Stocu, 2018. Autorka je dve zbirke poezije, „Prostori“ i „Talasu daj ime Talas“. Živi i radi u Beogradu.

Prevodi: