Beldocs 2019 – Zamisli

Libartes

Kao medijski prijatelj ovogodišnjeg Beldocsa, Libartes je pripremio Beldocs specijal, u kome će se naći nekoliko recenzija filmova prikazanih na ovogodišnjem festivalu, kao i intervjui sa pojedinim rediteljima.

“Zamisli…

Zamisli jedan lavirint ljudskih života koji se kao takav pretvara u kovitlac misli koje ne prezaju ni od čega i koga i kao takve same po sebi se nameću da budu primećene? Ti životi jesu ono nesvakidašnje što ne prestaje da začuđuje i intrigira. Zato zamisli da stojiš pred tom neprekidnom trakom ljudskih života koji prosto cvetaju sa prvim majskim danima i sklanjaju sa sebe pokrov težine svakidašnje zimske teskobe pritiska običnosti. One bujaju, granaju se i neprekidno rastu. Ti životi na filmskoj traci, na bioskopskom platnu, u tračcima svetlosti projekcije gore od želje da nam se sami kažu. Zamisli. Neobičnost. Neustrašivost. Nesvakidašnjost. Nepredvidivost. Nedokučivost.

Ta traka predstavlja splet filmskih ostvarenja koju Beldocs Međunarodni festival dokumentarnog filma ne samo da ima za cilj već, sam po sebi, kao protagonist neobičnosti, ima za zadatak da prikaže. Zadatak koji je festival nametnuo sam sebi nije samo želja za dokazivanjem ili samodokazivanjem, već aspiracija za dostizanjem novih visina, novih bezgraničnih ciljeva i prostora koji su pred nama. Progresivni rad u nastojanju da se ljuspe tih posve neobičnih života uhvate u koštac sa filmskom trakom, a zatim i sa samim gledaocem jeste ono što čini i čemu teži Beldocs.

U sveopštoj informatičko-tehnološkoj revoluciji, u dobu lakog ignorisanja informacija i sadržaja, u dobu kada lični podaci predstavljaju novu „crnu naftu“, u dobu kada se čini da je ljudski život, njegova sama vrednost kao takva u zapećku, u dobu kada primetna otuđenost i fobija goji strah jednih od drugih, kada se stvaraju nove vrednosti i sistemi misli, čini se da se nikada manje nije slušalo i gledalo.

Učenje novih veština radi opstanka je postala primarna stvar, ali jednom dinamičnom metodologijom koja ne promatra nikakav diskurs onoga što čovek jeste, već negativno dosledno hita ka ciljevima bezočnog materijalizma, uspeha i egzistencijalnih prednosti bez ikakvog duhovnog utemeljenja. Lažni simboli, idoli, sistemi, informacije, vesti, emocije, pa na kraju i selekcije, čine nas u najmanju ruku povodljivima. Strah od budućnosti kao takve čini nas više nego zabrinutima. Vreme koje predstavlja danas najdragoceniji resurs ne dozvoljava nam da zastanemo i zamislimo se koliko je život jedna prečudna stvar, krajnje neverovatna, nedokučiva i nezamislivo velika krivudava putanja kojoj nema kraja.

Beldocs se svojom selekcijom ne samo trudi da doprinese kulturnom otporu lažnih novostvarajućih idioma, već jednoj sveopštoj kataklizmi urušavanja figure čoveka i njegovog bivstvovanja na ovom terenu neprekidnih promena čije su posledice zaborav ko smo i koliko su naši životi magični. Svojom selekcijom tih života koji su ekranizovani u oko stotinak dokumentarnih filmskih ostvarenja, poput selekcije Profile, Landscape, Intermission, Fireworks, Meteors, Breeze, Labyrinths of Justice, Frontpage, Teen, Primetime, Special Screenings, VR, Srpski Takmičarski Program, Fokus Portugal, Kazuo Hara i Goran Dević Retrospective, Beldocs je uveren da čini pravu stvar doprinoseći kroz njih manifestu podsećanja ko smo, kako smo, zašto smo, zbog čega smo i gde smo to. Trudeći se da približi ova pitanja, Beldocs na njih nikako ne daje odgovore, već nas nagoni da sami do njih dođemo.

Zato priđi, istražuj, promišljaj kako da budemo ljudi, kako da činimo dobro, kako da se menjamo na bolje i zašto smo ovde. Zamisli se nad ovim životnim pričama i zamisli bolji svet za sve nas.

Zamisli Beldocs i sebe.

Mladen Vušurović, osnivač i direktor Beldocs festivala”