Jagoda Nikačević

Libartes

Jagoda Nikačević rođena je u Šibeniku, Hrvatska, 05.11.1951.godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Aranđelovcu, a Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, 1976. godine. Živi u Beogradu.

Pisanjem poezije, kratkih priča i haiku pesama se bavi od 2008.godine.

Sa grupom autora objavljena joj  je knjiga haiku „Bit ću haijin“, 2012. godine.

Objavila je knjigu poezije „Poznajemo li se, Malinovski“, 2014. godine.

Dobitnica je I nagrade za najlepšu ljubavnu pesmu na Konkursu KK „Rujno“ iz Užica, 2010. godine.

Dobitnica je II nagrade na Konkursu za nagradu „Milutin Uskoković“ Biblioteke iz Užica za najbolju pripovetku,2018. godine.

Ušla je u uži izbor od pet učesnika na Konkursu za objavljivanje najboljeg pjesničkog rukopisa  za 2020. godinu u organizaciji Matice srpske- Društva članova u Crnoj gori

Ušla je u uži izbor od pet učesnika za najbolju kratku priču na Konkursu za nagradu Andra Gavrilović 2010. god. koju organizuje Resavska biblioteka iz Svilajnca.

Tri poetska rada su joj objavljena u jubilarnom, 50-tom broju Časopisa Bosanska vila, Sarajevo 2010.god.

Njena kratka priča „Triptih: Metamorfoze“ joj je objavljena u knjizi „Anomalija“- Izabrane priče fantastike Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“, Beograd 2012. godine.

Njena haiku poezija nagrađena je na konkursu „Pošto Beograd“ u organizaciji KK „Mala ptica“, Beograd 2015. godine.

Više kratkih priča, poezije i haiku pesama  objavljeno joj je u Zbornicima, časopisima i elektronskim časopisima. Radove objavljuje na nekoliko pesničkih portala. Bila je urednica na pesničkom portalu pesem.si  iz Slovenije.

Prikaz njene prve objavljene  knjige pesama „Poznajemo li se, Malinovski“, autorsko izdanje 2014, objavljen u časopisu „Bokatin Dijak“, br.8 – napisala je Jelena Arsenijević Mitrić, doktor filoloških nauka i docentkinja na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, str.149-155.