Jagoda Nikačević

Jagoda Nikačević je rođena 1951.g. u Šibeniku. Osnovnu i srednju školu je završila u Aranđelovcu, a Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu. Živi u Beogradu.
Pisanjem kratkih priča, poezije i haiku pesama bavi se od 2008.g. Član je Haiku udruženja Srbije i Crne Gore.
Objavila je knjigu poezije Poznajemo li se, Malinovski, 2014.g.
Objavila je sa grupom autora knjigu haiku poezije Bit ću haijin, 2012.g.
Dobitnik je više nagrada, pohvala i priznanja na konkursima u zemlji i regionu.
Više kratkih priča, poezije i haiku pesama objavljeno joj je u zbornicima, štampanim i elektronskim časopisima.