Tag : Dušan Arsenović

Proza

Dušan Arsenović – Smeh

Libartes
Svetska zdravstvena organizacija je proglasila 2012. smeh za bolest nervnog sistema.  U skladu sa preporukama, svetske vlade su ubrzano počele da donose zakone u cilju suzbijanja ove podmukle pandemije koja je već vekovima harala planetom. Mere su bile višestruke. Prvo je preporučeno prekrivanje usta rukom pri smejanju, kao što se čini u naletu kašlja ili kijavice, jer se zaraza lako mogla preneti. U međuvremenu, timovi naučnika započeli su potragu za adekvatnim lekom i vakcinom.  Tek kada su prvi zakoni stupili na snagu, svet je postao svestan koliko je smeh česta i svakodnevna pojava. Poražavajući je broj nasmejanih, i to je izazvalo strah i paniku. Mere su...