Marijana Nikolajević, Urednica

Marijana Nikolajević, uređuje Libartes, čita, šeta i povremeno objavljuje prozu. Piše roman.