Uvod u teorije smeha: Kratak pregled teorija smeha od Platona do Propa