Ferida Duraković

Intervju

Borbeni leksikon Libartesovih pesnikinja

...
Reč i misao

Nadežda Purić Jovanović – Poprečni presek poezijom

...