Tag : Kjerkegor

Muzika i misao

Mocartov Don Đovani ili kažnjena neustrašivost

Libartes
Piše: Jelena Ćirić   Šta čini raspomamljeni libertin kada ga stari plemić Il commendatore uhvati u pokušaju silovanja njegove ćerke? Posle izvesnog nećkanja, ubija starca. A...