Tag : Bodrijar

Reč i misao

Opscenost nevinosti i nevinost ubijanja? (Vitold Gombrovič, Pornografija, Paideia 2011)

Libartes
Piše: Uroš Smiljanić Nekoliko godina nakon izlaska romana Pornografija, njegov autor je primetio da je naslov trebalo da ima i provokatorsku funkciju, ali da je...
Reč i misao

Silovanje Kuće Ašer

Libartes
Piše: Milena Ilić …I ja sam crpao stvarno zadovoljstvo čak i iz mnogih istinskih izvora bola (Čovek Gomile) Najveći deo Poovih priča se dešava unutar...