mimezis

Reč i misao

Dve poetike smrti

(Narativ i iskustvo smrti u priči „Enciklopedija mrtvih“ Danila Kiša i filmu „Kolekcioniere“ Kristine Buožite) Piše: Vanja Miljković Poredeći dva umetnička ostvarenja, priču Danila Kiša...