Tag : Vanja Miljković

Reč i misao

U narcisovoj zamci – jedno moguće čitanje Kafkinog „Preobražaja“

Libartes
Piše: Vanja Miljković Autori uvodnog poglavlja zbornika The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder (2011) konstatuju da bi antički, mitološki Narcis bio vrlo ponosan i (narcistički) samozadovoljan...
Reč i misao

Prostori fikcije: „Dаn šesti“ Rаstkа Petrovićа i hronotop аpokаlipse

Libartes
Piše: Vanja Miljković U оvоm rаdu оsvrnućеmо sе nа mоgućnоsti prоučаvаnjа prоstоrа u rоmаnu, оslаnjајući sе nајvišе nа fikciоnаlnu sеmаntiku, kао јеdnu оd vаriјаnti nаrаtоlоgiје,...
Reč i misao

Dve poetike smrti

Libartes
(Narativ i iskustvo smrti u priči „Enciklopedija mrtvih“ Danila Kiša i filmu „Kolekcioniere“ Kristine Buožite) Piše: Vanja Miljković Poredeći dva umetnička ostvarenja, priču Danila Kiša...
Reč urednice

Reč urednice: Anatomija antinomija i njihova autonomija

Libartes
Anatomija antinomija i njihova autonomija   U nedavnoj poseti Beogradu, Stiven Grinblat, čuveni šekspirolog, je održao predavanje o „Šekspirovoj autonomiji“, oslanjajući se na teme konfliktnih...