Tag : Vesna Trijić

Reč i misao

Vesna Trijić, Šta je smešno? (Mirjana Đurđević i Branko Mlađenović, Bunker Swing, Laguna, 2013)

Libartes
Piše: Vesna Trijić (Mirjana Đurđević i Branko Mlađenović, Bunker Swing, Laguna, 2013) Romani Mirjane Đurđević su potpuno apartna pojava u savremenoj srpskoj književnosti, jer pretenduju na komiku...