Tag : Knjiga Postanja

Propaganda

Slika zmije u nacističkom plakatu

Libartes
Piše: Boris Petrović Zmija je često korišćena dobro poznata figura, prisutna u mnogim kulturama, a njena simbolika varira zavisno od kulture u kojoj se javlja....