Category : Propaganda

Propaganda

O ljubavi prema velikom vođi i ljubavi velikog vođe prema narodu

Libartes
Piše: Boris Petrović Čitajući o totalitarnim režimima, koncentrisanim oko jednog čoveka, koji ima (ili želi da ubedi svoje građane da ima) potpunu kontrolu nad celim društvom,...
Propaganda

Alegorija nacije kao žena u američkom ratnom plakatu I svetskog rata

Libartes
Piše: Boris Petrović Mnoge države se koriste ženskim figurama u svrhu plastičnog, alegorijskog prikazivanja ideje nacije – Velika Britanija se predstavlja Britanijom, Nemačka Germanijom, Francuska...
Propaganda

Slika zmije u nacističkom plakatu

Libartes
Piše: Boris Petrović Zmija je često korišćena dobro poznata figura, prisutna u mnogim kulturama, a njena simbolika varira zavisno od kulture u kojoj se javlja....
Propaganda

Pornografija u sovjetskom ratnom plakatu

Libartes
Piše: Boris Petrović Termin „pornografija” je kovanica sačinjena od dve helenske reči – πόρνη, prostitutka i γράφειν, pisati, beležiti. Bukvalan prevod bi stoga bio pisanje...
Propagandavideo-igre i umetnost

Bioshock Infinite posteri ili revizionizam Brandywine škole ilustracije

Libartes
Piše: Boris Petrović “Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these,...