Tag : Milena Ilić Mladenović

Reč i misao

Ima li polifonije u černobiljskom horu? (Černobiljska molitva, Svetlana Aleksijevič)

Libartes
...